Cerere situatie Centrala Riscului de Credit

Domnului Director al Directiei Stabilitate Financiara
CATRE BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Directia Stabilitate Financiara
Str. Lipscani nr. 25, cod 030031, sector 3, Bucuresti
Cerere
Subsemnatul/a*…………………………………………………………………………………………..
cu domiciliul ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..tel. ………………………. posesor
al actului de identitate tip (buletin/carte de identitate, pasaport)…..…………….
seria ……. nr. …………., CNP ……………………….., a carui copie xerox o anexez la
prezenta cerere, solicit informatiile existente pe numele meu in baza de date a
Centralei Riscului de Credit precum si denumirea institutiilor care m-au raportat.
Mentiuni suplimentare (daca este cazul):
Data Semnatura
* daca este cazul, se va trece numele purtat anterior

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s