CERERE PENTRU RECALCULAREA PENSIEI

CERERE PENTRU RECALCULAREA PENSIEI

Nr.__________ din ____________

Catre

CASA JUDETEANA DE PENSII __________________

Subsemnatul (a ) __________________________________, cu codul

personal de asigurari sociale ___________________________, domiciliat (a)

in localitatea __________________, str.________________, nr. ___, bl.____,

sc. ____, et.____, ap. ____, judetul ______________, posesor act identitate,

seria _______, nr. ____________, eliberat de ________________, la data de

____________, nascut(a) la data de _____________, in localitatea /judetul,

fiul (fiica ) lui _______________ si al (a) _______________, solicit

recalcularea pensiei stabilite prin decizia nr.___________ din

______________.

In acest scop depun urmatoarele acte :

– Carnetul de munca seria________ nr. ___________original si copie

– Adeverinta privind sporurile la salariu_____________________

– Adeverinta privind conditiile de munca ____________________

– Talon pensie ______________

– Copie act de identitate seria_______ nr.______________

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul Penal,

pentru declaratii neadevarate ca :

– sunt / nu sunt asigurat (a)

– primesc / nu primesc o alta pensie sau ajutor social

– primesc / nu primesc alte indemnizatii

– primesc / nu primesc indemnizatie de somaj, alocatie de sprijin

– primesc/ nu primesc indemnizatie de handicapat

Ma oblig a anunta in termen de 15 zile, Casa Judeteana de Pensii, orice

schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.

In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma

oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa

care am semnat.

DATA _______________ SEMNATURA

Advertisements

Leave a comment

Filed under Institutiile statului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s